Redovisa företagets klimatpåverkan.

Med information, källor, tabeller, räkneexempel och rapporter ges ditt företag verktyg och handledning som visar hur ni, steg för steg, kan påverka ert miljöarbete och därmed minska hotet mot klimatförändringar.

Ladda hem handledningen (pdf)